Ένα συμμετοχικό, συνεργατικό, project based εργαστήριο που οργανώνουν ο Μανώλης Ανδριωτάκης κι ο Κύρος Βογιατζόγλου. Αν σ’ ενδιαφέρει να δραστηριοποιηθείς στα Social Media κι έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου, αυτό το εργαστήριο θα σταθεί πάνω στις δικές σου ανάγκες κι όταν τελειώσει θα έχεις αποκομίσει πολύ πρακτικές γνώσεις για τη συνέχεια του έργου σου, της ιδέας, της δουλειάς σου.