Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

L'ICOMOS signe un protocole d'accord avec l’E.C.C.O.

Gustavo Araoz, président de l'ICOMOS, et Susan Corr, présidente de l'E.C.C.O., signent le protocole d'accord à Paris
L'ICOMOS et l'E.C.C.O. (la Confédération européenne des organisations de conservateurs-restaurateurs) ont convenu d'une collaboration plus étroite par le biais d'un protocole d'accord signé le 6 mars à Paris.
L'E.C.C.O. favorise un haut niveau d'éducation et de formation, de recherche et de pratique dans le domaine de la conservation et de la restauration. L'E.C.C.O. vise à promouvoir la reconnaissance juridique des normes professionnelles afin d'affirmer et d'obtenir la reconnaissance du statut professionnel de conservateur-restaurateur au niveau national et européen. L’association compte 21 organisations membres en Europe et 3 membres associés, tous composés de conservateurs-restaurateurs professionnels.
Les domaines de collaboration comprendront le partage de réseaux ; la participation de l’E.C.C.O. aux Comités scientifiques internationaux de l'ICOMOS dans les domaines qui correspondent à ses objectifs stratégiques ; des activités conjointes de publication et de communication sur les bonnes pratiques de conservation ; l'étude et l'analyse des structures de formation et d'éducation pour promouvoir l'excellence dans le renforcement des capacités dans toutes les régions du monde ; et la coordination pour améliorer le travail commun avec d'autres organisations et organismes.
αναδημοσίευση από http://www.icomos.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η επόμενη μέρα για το Λεούσειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα

  Θετικά ήταν τα συναισθήματα που δημιούργησε στους κατοίκους της Αίγινας η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής για την έναρξη εργασιών αν...