Σάββατο 18 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση για συμμετοχή στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015 25-27 Σεπτεμβρίου 2015


Ο φετινός εορτασμός έχει ως θέμα το διαχρονικό και πολυδιάστατο δίπολο «Βία και Ανεκτικότητα». 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δελτίων συμμετοχής στον εορτασμό ορίζεται η 25η Αυγούστου 2015.
Για πληροφορίες (φόρμες συμμετοχής) και ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. – Διεύθυνση Μουσείων / Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών
Θεμιστοκλέους 5, 106 77 Αθήνα, e-mail: ehpkgr@gmail.com, fax: 210-3801840, τηλ: 210 3321-762 (Σοφία Αηδόνη) και -778 (Στέφανος Κεραμίδας)
http://www.yppo.gr/5/g5151.jsp?obj_id=1032
Η σχετική Εγκύκλιος
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) 2015
Η Ελλάδα συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 1996 υιοθετώντας πλήρως τους σκοπούς και το χαρακτήρα του. Βασικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών στην προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και ο χαρακτήρας του προγράμματος εορταστικός. Η Διεύθυνση Μουσείων, που είναι ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος, έχει διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο στίγμα εορτασμού: θεματολογία που αλλάζει ανά διετία, έμφαση στο νεανικό κοινό, αλλά και στην υψηλής ποιότητας παρεχόμενη πληροφορία, εξοικείωση του κοινού με το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εθελοντισμός κ.ά.
Ο φετινός εορτασμός θα διαρκέσει από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015 (η 25η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στα σχολεία). Το Σαββατοκύριακο του εορτασμού η είσοδος στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του Κράτους είναι ελεύθερη σύμφωνα με την αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32-Φ56/56729/595/15-6-2012 K.Υ.Α. (ΦΕΚ/Β/1945/15-6-2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΜΔΜ/Φ32-56/22714/10510/1259/276/4-3-2013 K.Y.A. (ΦΕΚ/Β/655/21-3-2013). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δελτίων συμμετοχής στον εορτασμό ορίζεται η 25η Αυγούστου 2015.
Οι εκδηλώσεις σ’ όλες τις περιοχές της Ευρώπης πραγματοποιούνται κάτω από το γενικό σύνθημα «Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά». Από το 2003 στις ΕΗΠΚ συμμετέχουν και οι 50 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Πολιτισμού. Το γενικό συντονισμό του προγράμματος έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Σκοπός του προγράμματος εξακολουθεί να είναι η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και του διαπολιτισμικού διαλόγου και ως εκ τούτου η ενθάρρυνση των διασυνοριακών συνεργασιών. Όσον αφορά στο ευρωπαϊκό σκέλος του προγράμματος – θεματολογία και δράσεις, κατευθυντήριες γραμμές, κ.λπ - μπορείτε να ανατρέχετε στο διαδικτυακό τόπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς www.ehd.coe.int, ενώ υπενθυμίζουμε ότι επειδή δεν προβλέπεται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα, το κόστος των εκδηλώσεων βαρύνει αποκλειστικά τους φορείς διοργάνωσης και τους πιθανούς χορηγούς.
Το θέμα των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη διετία 2015-2016 είναι αφιερωμένο στο δίπολο «Βία και Ανεκτικότητα», που είναι και ο γενικός τίτλος που θα καλύπτει τις εκδηλώσεις. Θέμα διαχρονικό και πολυδιάστατο, αφορά στην ιδεολογία και την πράξη, που σε κάθε εποχή εκδηλώνεται ποικιλόμορφα και με διαφορετική δυναμική. Αφορά τόσο στην έκφραση φιλοσοφικών, πολιτικών και εν γένει δημόσιων θέσεων, όσο και προσωπικών απόψεων και ιδιωτικών συνηθειών στο βαθμό που τα παραπάνω είναι ξένα ή απλώς παρεκκλίνουν από τις νόρμες και τα «καθεστώτα» κάθε εποχής.
Με τον εορτασμό δίνεται η αφορμή να εξετασθεί ο ιστορικός ρόλος της έννοιας της ανεκτικότητας ως καθοριστικού παράγοντα του πολιτικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι. Ο σεβασμός των πεποιθήσεων του Άλλου, η αποδοχή του μη όμοιου και η δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης της ατομικής ή συλλογικής ταυτότητας είναι μια κατάκτηση που «τυπικά» και θεωρητικά έχει ήδη επιτευχθεί τουλάχιστον από την εποχή του Διαφωτισμού. Η ανεκτικότητα αντανακλά την ιδανικά δημοκρατική κοινωνία, ενώ η βία την αντίσταση σε αυτό το ιδανικό. Η ευρωπαϊκή - και όχι μόνο – ιστορία βρίθει ατομικών και συλλογικών παραδειγμάτων, περισσότερο ή λιγότερο ακραίων με την απομόνωση έως και εξόντωση φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών ή κοινωνικών ομάδων να εμφανίζεται επαναλαμβανόμενα μέσα στο χρόνο.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. – Διεύθυνση Μουσείων / Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών
Θεμιστοκλέους 5, 106 77 Αθήνα, e-mail: ehpkgr@gmail.com, fax: 210-3801840
τηλ: 210 3321-762 (Σοφία Αηδόνη) και -778 (Στέφανος Κεραμίδας)
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015
Εορτασμός
Κατά τη διάρκεια του εορτασμού προτείνεται:
• ο επίσημος τίτλος των ΕΗΠΚ (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς) να συνοδεύει κάθε εκδήλωση που εντάσσεται στον εορτασμό.
• ο τίτλος του φετινού εορτασμού Βία και ανεκτικότητα.
• το γενικό σύνθημα του Συμβουλίου της Ευρώπης Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά να αναγράφεται στα έντυπα.
• οι σημαίες των ΕΗΠΚ να αναρτηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του εορτασμού σε όσους χώρους και μουσεία συμμετέχουν σ’ αυτόν.
• η καταμέτρηση των επισκεπτών.
• η φωτογράφηση ή /και κινηματογράφηση των εκδηλώσεων.
Επικοινωνία
Οι εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν γνωστές στην τοπική κοινωνία με τους παρακάτω τρόπους:
• άρθρα και συνεντεύξεις στον τοπικό τύπο
• συνεντεύξεις ή /και διαφημιστικά μηνύματα σε ραδιόφωνο και τηλεόραση
• διανομή προγράμματος εκδηλώσεων
• ανάρτηση αφισών
• καταχώρηση στο διαδίκτυο
Έντυπο
Σε περίπτωση που προγραμματίζετε και έκδοση εντύπου, θα πρέπει να συμπεριλάβετε σ’ αυτό:
• το λογότυπο και τον τίτλο του θεσμού και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και το σύνθημα Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά (http://pjp-eu.coe.int/en/web/ehd-jep/promotion-materials)
• το τίτλο των φετινών εκδηλώσεων: Βία και ανεκτικότητα.
• τις ημερομηνίες του εορτασμού: 25-27 Σεπτεμβρίου 2015.
Μετά τον εορτασμό
Για να ενημερωθεί εγκαίρως ο ευρωπαϊκός φορέας συντονισμού για την πορεία του εορτασμού στη χώρα μας και να συμπεριληφθούν οι εκδηλώσεις στον κοινό ευρωπαϊκό απολογισμό των ΕΗΠΚ, παρακαλούμε να μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο απολογισμού που ακολουθεί στο e-mail του Τμήματος, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η επόμενη μέρα για το Λεούσειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα

  Θετικά ήταν τα συναισθήματα που δημιούργησε στους κατοίκους της Αίγινας η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής για την έναρξη εργασιών αν...