Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

View Issue

Ψηφιακό Επιστημονικό Περιοδικό με σύστημα κριτών " Design | Arts | Culture" Το εργαστήριο “Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση” της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α (https://designlab.uniwa.gr/), σε συνεργασία με 5 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια προχωρά στην έκδοση του Ψηφιακού Επιστημονικού Περιοδικού με σύστημα κριτών “ Design | Arts | Culture ", το οποίο φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/DAC/issue/view/1418)
 
Το 1ο τεύχος του περιοδικού είναι θεματικό και αναφέρεται στη “Γοητεία των ερειπίων”.
Με μεγάλη χαρά σας καλούμε να υποβάλλετε άρθρα και portfolios, βιβλιοκρισίες σχετικών βιβλίων, καθώς και φοιτητικές διπλωματικές εργασίες (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) στην αγγλική γλώσσα έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προδημοσίευση του 1ου τεύχους.(https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/DAC/issue/viewIssue/1418/425).Call for papers and portfolio submissions

Time, one of the dynamic aspects of existence and human creation, embodies duration and
entails change. The decay that it imposes on matter reveals [the entities of] time and space as
entangled, distinct and indivisible forms of being. Whether the ruin represents a trauma or a
sign of the imposition of nature on human traces, constitutes a bridge of visual mediation and
in many cases a carrier of "hidden pleasure".
George Simmel (1958: 380-381)[1] in his essay “The Ruin” describes this fascination towards
decay as a dominating feeling that attracts us to a ruined building. The spectator, be it a flâneur,
a pilgrim, an observer of historical evidence, a researcher of the act of ruining, an artist,
experiences nostalgia, memory, continuity, anamnesis, artistic inspiration, attraction, awe, or
the distancing from the uncanny.[2]
The first issue of Arts | Culture | Design focuses on the topic of “The Entrancement of Ruins”,
inviting academic teachers, researchers, designers and artists to contribute in the wake of this
[a] discussion.
[1] Simmel, George, 1958. “Two Essays: The Ruin.” The Hudson Review, 11(3), 371-385. doi:10.2307/3848614.
[2] Freud, Sigmund, 2003 |1919. The Uncanny (Das Unheimliche). MClintock, David, (transl.) London: Penguin
books.
Deadline for article and portfolio submissions: September 13th 2020.


About the Journal
The International Journal Arts | Culture | Design is a digital open access and peer-reviewed
multi-disciplinary journal, published by Design, Interior Architecture and Audiovisual
Documentation lab of the Faculty of Applied Arts and Culture of the University of West
Attica Greece in cooperation with the: University of Nicosia Cyprus, ESAD Porto Portugal,
ESD Madrid Spain, National University of Arts Bucharest Romania, Academy of Fine Arts
Gdansk Poland. The journal is hosted in the open access e Publishing platform of the National
Documentation Centre of Greece (EKT).
This journal is biannual (with regular and from time to time special issues) and publishes
research articles, projects and portfolios, as well as book reviews and student works. It aims
to provide an academic forum for sharing and connecting ideas, projects and findings about
design, applied arts and culture.
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making
research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
All articles, portfolios and reviews will be double blind peer reviewed. The official language is
English. All the published works are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0
International License. This permits anyone to copy, redistribute, remix, transmit and adapt the
work provided the original work and source is appropriately cited.
This journal does not charge submission or publication fees.
Useful links:
https://designlab.uniwa.gr/
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/DAC/issue/view/1418
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/DAC/issue/viewIssue/1418/425

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η επόμενη μέρα για το Λεούσειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα

  Θετικά ήταν τα συναισθήματα που δημιούργησε στους κατοίκους της Αίγινας η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής για την έναρξη εργασιών αν...